top of page
Image by Carl Nenzen Loven

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
...Co to je?

Jako architekt dovedu skloubit technickou, provozní a estetickou rovinu návrhu. Vím, jak prostor vymyslet, jaké dispoziční úpravy provést, aby kvalitně fungoval a skvěle vypadal. Díky tomu bude Vás záměr nejen krásný, ale zároveň i fungující a udržitelný.

Základní charakteristika

PORADNA

Vše, co je zahrnuto v rámci architektonické poradny.

NÁVRH

Návrh v rámci architektonické studie dává jasnou představu o prováděných změnách.

DISPOZICE

Architektonická studie pracuje se změnou dispozic.

VIZUALIZACE

Výstupem je vizualizace, která návrh jasně představí.

CENA

Od 400,-/m2 (za každých 100 m2 +15% sleva).

Jak to funguje

01

Vyplníte krátký dotazník o prostoru a Vašem vkusu.

02

Sejdeme se, klidně online, abychom vše probrali.

03

Nemovitost zaměřím a zjistím základní informace.

04

Vytvořím skicu a náhled, které nastíní možné řešení.

05

Vypracuji studii, která obsahuje výkresy a vizualizaci.

06

Následně můžeme pokračovat realizací.

Co je výstupem

vizu 01b.png
půdorys.JPG
půdorys před po.jpg

VIZUALIZACE

Vizualizace dává přehledný a realistický náhled, jak bude vypadat výsledek.

VÝKRES

Součástí architektonické studie je výkres, který po dotažení detailů může sloužit jako podklad stavebních úprav.

SROVNÁNÍ

Samozřejmostí je názorné vyznačení změn do půdorysů. Vše je okomentováno, aby byl jasný účel.

Architektonická studie - co to je?

Odborným jazykem se jedná o přípravnou práci k architektonickému dílu. Je to návrh stavby, v němž je vyjádřena její architektonická koncepce. Její součástí je skica, nebo jednoduchá prostorová maketa (model). Cena architektonické studie se odvíjí od velikosti a náročnosti prostoru.

Co tedy můžete od architektonické studie čekat? Základní vizi toho, jak má výsledný projekt vypadat. Bere v potaz místo a jeho okolí, předpisy a v neposlední řadě Vaší představu a možnosti. Rozhodně se nemůže stát, že se dílo nebude dát zrealizovat nebo se Vám nebude líbit. Studie může být jak pro novostavbu, tak i pro rekonstrukci bytu. Vždy odlišuje katalogový dům od něčeho výjimečného a individuálního. V případě interiéru je rozdílem mezi výběrem bytových doplňků od designéra a funkčním rozvržením dispozice. 

Obsahem architektonické studie je odborně navržená novostavba nebo rekonstrukce. Hlavním výstupem jsou výkresy, pro lepší představu slouží vizualizace a náhledy. Vše vysvětlím také na skicách, které jsou jednoduché a přehledné.

Pokud chcete pouze konzultaci, lze využít architektonickou poradnu. Pokud byste naopak chtěli projekt dotáhnout do konce, můžeme se dohodnout na realizaci.

Architektonická studie rodinného domu

Architektonická studie rodinného domu má svá specifika. Ať se jedná o rekonstrukci či novostavbu, musí respektovat okolní zástavbu. Je také mnohem náročnější na technické zázemí. Například garáž, sklep nebo umístění kotle. Opět musí vycházet z požadavků klienta. Ty je třeba skloubit s možnostmi území. U rodinného domu zdánlivě není tolik třeba hledět na funkční využití prostoru. Tento přístup ovšem může vyústit v to, že se ani do většího domu nevejde celá rodina pohodlně.

Architektonická studie bytu

Mnoho lidí je toho názoru, že architektonická studie nemá u bytu smysl. Opak je pravdou. Jen s ní se vyhnete rozhodování ad hoc při stavbě. I pokud chcete zrekonstruovat koupelnu, je zapotřebí držet se nějakého plánu. Architetkonická studie Vám poskytne technicky propracované řešení, které se bude zároveň držet Vašeho vkusu. Všechny síly napnu k tomu, aby se na malý prostor vměstnalo co nejvíce věcí tak, aby netrpěl komfort. To je v bytě zásadní.

bottom of page